Viborg Pilgrimscentrum


 

Fra den tidlige middelalder og frem til Reformationen var Viborg en central pilgrimsby - et vigtigt knudepunkt for vandringer til lokale helligsteder, men også for pilgrimme på vej til og fra Jerusalem og det sydlige Europa

I dag er interessen for pilgrimsvandringer igen blomstret op, og Viborg er atter blevet et naturligt udgangspunkt for vandringer i ind- og udland. Allerede i 2001 følte en gruppe lokale sig tiltrukket af pilgrimstanken. De indkaldte til et inspirationsmøde den 27. januar 2002 i sognegården ved Viborg domkirke, og fredag den 28. maj 2004 blev Viborg Pilgrimscentrum indviet

Foreningen Viborg Pilgrimscentrum blev efterfølgende stiftet den 8. november 2004, den hviler på et fælleskirkeligt grundlag med respekt og tolerance for forskellighed. En bestyrelse på 5 medlemmer er ansvarlige for den daglige drift, mens den årlige generalforsamling er foreningens øverste myndighed
Foreningen er et nonprofitforetagende og drives for midler fra medlemmernes kontingent, indtægter fra aktiviteter og andre bidragsydere.

Foreningens Formål

Foreningens mission er at fremme og etablere pilgrimsvandringer i Danmark med udgangspunkt i Viborg og byens særlige historie. Desuden initierer foreningen andre aktiviteter, der er i tråd med pilgrimsvandringens grundlæggende mål, nemlig at være klangbund for åndelige mellemmenneskelige og kulturelle spørgsmål.